Start

8 Jubilarissen zetten de kroon op zeldzaam robijnen jubileum:

SORRIËNTO, AL 40 JAAR SFEERVOLLE MANDOLINEKLANKEN

ZOALS EEN MANDOLINEORKEST HOORT TE KLINKEN !

 

-door Jef Bonten-

 

SIMPELVELD - Mandolinevereniging Sorriënto uit Simpelveld viert op zaterdag 19 mei haar 40-jarig jubileum. Een bijzondere mijlpaal om meer dan trots op te zijn, waaraan 5 oprichters-muzikanten (Mariet en Anja Schlenter, Mia en Sjef Muijs, en Marian Schaepkens) dankzij hun dappere initiatief, en 2 vaste krachten (ook 40-jarige feestelingen: Nic Donlou en José Snackers), die zich onmiddellijk daarna bijna gelijktijdig stimulerend aansloten, gevoegd bij een zilveren lid (Brigitte Königs), het aantal uiterst verdienstelijke verenigingsjaren op maar liefst 305 brengt. 

De eerste uitvoering vond reeds in het oprichtingsjaar, aan de vooravond van Kerstmis 1978, op 24 december tijdens de eucharistieviering in de Hulpkerk op de Huls plaats. Samen met het kerkelijk zangkoor St. Jozef Arbeider uit die gemeenschap. 

 

Hechte verbondenheid en grote inzet

Voorzitter Math Henssen (hij is al 14 jaar preses) roemt in dit verband de grote betrokkenheid en verbondenheid van zijn anno 2018 nog 30 actieve muzikanten tellende muziekgroep, met bovendien nog 4 aspirant-leden-in-opleiding. Niet minder dan 50% van de leden is meer dan een kwart eeuw lid, en 85% meer dan 10 jaar. Dat wijst op een hechte formatie, die Sorriënto kenmerkt als vriendengroep.

 

Bijzonder opvallend is tevens dat de 7 robijnen feestelingen allemaal een of meer bestuursfuncties hebben vervuld of nog steeds vervullen. Allen hebben zich zonder uitzondering op kerst- en rommelmarkten met verkoop van o.a. zelfgemaakte vogelhuisjes e.d. en met het slijten van donateurskaarten en loten ingezet om de financiën voor aanschaf van instrumenten, uniformen en partituren mogelijk te maken. Zo maakten de dames zelf de eerste uniformen. Waar vind je zo’n actieve vereniging?! Chapeau en een eresaluut waard, ook omdat Sorriënto Simpelveld momenteel het op één na grootste mandolineorkest van Nederland vormt.Helaas ook doordat veel andere verenigingen zijn opgeheven of sterk hebben moeten inkrimpen.

Dan nóg een tekenend Sorriënto-detail, dat boekdelen spreekt: te midden van de 5 jubilerende oprichters zijn een moeder en dochter (Mariet en Anja Schlenter), en een echtpaar (Mia en Sjef Muijs uit Eys) aan te treffen.   

 

Vijf oprichters / robijnen jubilarissen

Mariet Schlenter: zij speelt bij de 2e mandolinesectie, was 9 jaar bestuurslid, en verzorgde de aanwezigheidsregistratie. 

 

Haar dochter Anja Schlenter: zij speelde zowel bij de 2e alsook nu bij de 1e mandolinesectie. Niet minder dan 15 jaar nam ze alle solopartijen voor haar rekening. Anja was 2 keer 5 jaar bestuurslid en 2e secretaris. Verder heeft ze veel van het naaiwerk van de tweede uniformen voor haar rekening genomen. 

 

Mia Muijs: zij speelde eerst bij de 1e mandolines, maar stapte later over naar de 1e mandolasectie. Was vanaf de oprichting secretaris en vervulde deze functie maar liefst 34 jaar. Vervolgens werd zij verdiend benoemd tot ere-secretaris. Mia beheert nog altijd het Sorriënto-archief. 

 

Haar man Sjef Muijs:hij speelde aanvankelijk bij de gitaarsectie, maar al na 2 jaar switchte hij naar de belangrijke contrabas. Sjef was welgeteld 24 jaar bestuurslid en 7 jaar penningmeester. Hij is de ontwerper van het verenigingslogo. 

 

Marian Schaepkens: zij speelde eerst 1e mandoline, maar koos daarna voor de 1e mandolasectie. Marian was bestuurslid, beheerde 35 jaar (!) het muziekarchief en verzorgt nu al 38 jaar het Sorriënto-lottospel. 

 

Twee 40-jarige steunpilaren

Direct na de oprichtingsvergadering, dus ook vallend onder het predicaat ‘robijnen jubilarissen’, meldden zich bij Sorriënto aan: 

Nic Donlou: deze verenigingsnestor speelt bij de mandolasectie, maar hij is tevens al 75 actief op mandoline. Nic verzorgt al 39 jaar prodeo de Sorriënto-muziekopleiding. Hij was 3 jaar voorzitter, en werd vanwege zijn vele verdiensten voor de vereniging tot erevoorzitter benoemd. 

 

José Snackers: ook zij is 40 jaar lid. José speelde zowel bij de 2e alsook nu bij de 1e mandolinesectie. Zij was penningmeester bij het Proms- en bij het Film- en Musicalconcert. Momenteel is zij ook penningmeester. 

 

Zilveren lid

Brigitte Königs:zij speelde voordat zij lid werd viool. Dit maakte haar overstap naar de 1emandolinesectie gemakkelijk. Brigitte was lid van diverse commissies. 

 

Programma op zaterdag 19 mei

Het robijnen Sorriënto-jubileum op zaterdag 19 mei, tijdens de H. Mis van 17.30 uur in de H. Remigius parochiekerk van Simpelveld, wordt door het mandolineorkest o.l.v. dirigent Roman Krejci zelf opgeluisterd. Met zang van de bas-bariton Hans Scheijen uit Simpelveld. Daarbij zullen de volgende werken ten gehore worden gebracht: (samen met Hans Scheijen): Whispering Hope, Ave Maria, Otche Nasch (Onze Vader), en Ich bete an die Macht der Liebe. Dan Sorriënto alleen met: Gods Ere, Romanze E-dur, Andante Sostenuto en Veritas Vincit.

Aansluitend volgt in café-zaal Oud Zumpelveld aan de Irmstraat te Simpelveld nog een interne huldiging van de 8 jubilarissen, die wordt afgesloten met een besloten receptie en een gezellig samenzijn.

 

6 dirigenten en 7 voorzitters

Sorriënto stond in de voorbije 40 jaar o.l.v. de volgende 6 dirigenten: Hans Frings (2 jaar), Wiel Rutten (5 jaar), Frits Vennix (1 jaar), Leo Gibbels (8 jaar), Mirjam Wouters (14 jaar) en thans al 10 jaar o.l.v.  Roman Krejci. 

Als voorzitters fungeerden resp.: H. Meurers (1 jaar), mevr. Van de Ham (5 jaar), F. Dirks (2 jaar), N. Donlou (4 jaar), F. Vreuls (4 jaar), F. Dirks (opnieuw, nu 11 jaar) en tenslotte Math Henssen (van 2004 tot heden, 14 jaar).

 

Jaarlijkse activiteiten

Telkens terugkerende jaarlijkse activiteiten zijn o.a.: de concerten in verzorgingstehuizen zoals Klein Gulpen, De Appelgaard Margraten, en Firenschat Kerkrade. Natuurlijk ook de jaarlijkse kerstmarkt, voorheen in  verenigingslokaal De Kroon, nu in Partycentrum Oud Zumpelveld, waar de inmiddels 90-jarige kerstman Nic Donlou dit jaar voor de 30e keer buiten aan de ingang de bezoekers zal verwelkomen. Tot de vaste traditie behoort ook de opluistering van H. Missen met Kerstmis en Pinksteren in de eigen parochiekerk. En zeker telkens het Najaarsconcert (dit jaar op 14 oktober) in Partycentrum “Oud Zumpelveld”, waarbij de bruidsparen die 50 jaar en meer zijn getrouwd, gedecoreerden, Keiridders, Gala-ordedragers enz. centraal staan.  

 

Samenwerking met solisten, koren en orkesten 

Sorriënto zocht en zoekt bewust samenwerking met een aantal bekende solisten en koren. Noemen we daarvan o.a.: Hans Scheijen (bas-bariton uit Simpelveld), Wendy Kokkelkoren (sopraan uit Heerlen), Marie-José Bastiaans (sopraan uit Noorbeek), Lea Vliex (sopraan uit Simpelveld), Isabelle Henstra (sopraan uit Simpelveld) en Jan Kapma (tenor uit Landgraaf.

Samengewerkt werd o.a. in de afgelopen 4 decennia met de koren: Kerkelijk Zangkoor St. Jozef Arbeider Huls, Gemengd koor Reconnected uit Voerendaal, Dameskoor Cantara Valkenburg, Mechels Vocaal Ensemble, Mannenkoor Polyhymnia Heerlen, Mannenkoor David Simpelveld, en Mannenkoor David Spekholzerheide.

En met een aantal orkesten: o.a. met de Big Band Brunssum, het Euregio-orkest, en het Mandolineorkest Troubadour uit Brunssum.

 

Muziekontwikkeling

Interessant is de geleidelijke en actuele ontwikkeling van het mandoline-repertoire. Het aanvankelijk traditionele repertoire laat gaandeweg een voorkeur zien voor film- en musicalmuziek. Met als gevolg dat Sorriënto zelf, bij gebrek aan pasklare arrangementen, zelf zorgt voor het maken van specifiek toegesneden bewerkingen.  

 

Hoogtepunten uit de voorbije 40 jaar

Desgevraagd somt voorzitter Math Henssen enkele hoogtepunten uit het Sorriënto-bestaan op: 

“Wij zijn o.a. bijzonder trots dat we 2 keer deelnamen o.l.v. dirigent L. Gibbels aan bondsconcoursen, waar  schitterende prestaties werd behaald. Ook onze concertreizen naar o.a. Spanje met optredens in Lloret de Mar, Calella en Blanes onder aanvoering van L. Gibbels en naar Seedorf (D) met een 3-tal concerten, weer o.l.v. L . Gibbels, verdienen het gememoreerd te worden. In dit rijtje van opvallende en bijzondere Sorriënto-activiteiten passen zeker ook ons Promsconcert met een 130-tal muzikanten, zangers, solisten en danseressen onder regie en muzikale leiding van Miriam Wouters, én het Film- en Musicalconcert (samen met de Big Band Brunssum en diverse solisten) onder dezelfde directie.”  Sorriënto en alle 8 jubilarissen, van harte gefeliciteerd met uw jubileum!