Start

Sorriënto en het nieuwe normaal

De week vóór de lockdown werd afgekondigd besloot het bestuur te stoppen met repeteren en de jaarvergadering werd gecanceld. 'Blijf thuis en blijf repeteren' was het motto. Inmiddels leven we in het nieuwe normaal, dat is de 1,5m samenleving. De versoepelingen bieden de mogelijkheden om te repeteren. Uiteraard begint het dan bij de muzikanten te kriebelen. Direct is contact opgenomen met Remi Thijssen van Café/Partycentrum Oud-Zumpelveld. Als uitbater van deze horecagelegenheid weet hij precies aan welke regels moet worden voldaan om in een van hun zalen te mogen repeteren. Een protocol is opgesteld gebaseerd op de locatie- en de RIVM-regels. Het protocol is aan de gemeente ter goedkeuring aangeboden en goedgekeurd. De orkestopstelling is in de zaal met een meetlat uitgezet. Dan is het eindelijk stoelen op de plaats zetten en beginnen met muziek maken. Uiteraard zoals in het protocol omschreven. De eerste repetitie na 15 weken was een groot succes. Nu het weer mag, willen allen weer wekelijks als orkest repeteren. Omdat alles zo goed verliep werd spontaan en unaniem besloten om dit jaar geen verenigingsvakantie te houden. Het is weer fijn samen te komen en na afloop nog enkele gezellige uurtjes in het café, op 1,5m net als tijdens de repetitie, door te brengen.. 

Of wij nu repeteren voor het najaarsconcert dat gepland is op 25 oktober, of dat het een ander optreden wordt is nog niet zeker. Alles hangt af van de op dat moment geldende regels. Maar dirigent, bestuur en muzikanten bekijken het als het zover is, het doel is nu gezellig samen muziek maken! Zo ook bekijken we de mogelijkheid om de jaarlijkse indoor kerstmarkt op 13 december te organiseren. In overleg met Remi worden oplossingen gezocht en als die er zijn ook gevonden. Gelukkig zijn er in Oud Zumpelveld 2 grote zalen, door alles veel ruimer op te bouwen is afstand houden op de kerstmarkt mogelijk. Als het nodig is wordt een nieuw protocol opgesteld volgens de dan geldende RIVM regels. Als ook dat protocol door de gemeente wordt goedgekeurd staat niets de kerstmarkt in de weg. Het nieuwe normaal vraagt aanpassingen, maar in goed overleg worden zeker mogelijkheden gevonden om de kerstmarkt in 2020 door te laten gaan.

 

 

 

 

 

Welkom op de website van Mandolineorkest Sorriënto uit Simpelveld. Gebruik het menu bovenin de pagina om door de site te navigeren.

  • Groepsfoto 2014